Chơn Thành: Người nuôi gà lao đao

Bên cạnh việc kiên trì bám trụ từng gốc tiêu, cây điều, nhiều nông dân ở Chơn Thành còn nuôi gà với hy vọng làm giàu từ chăn nuôi. Giống gà công nghiệp được nhiều người lựa chọn vì thời gian nuôi ngắn, thu hồi vốn nhanh và không đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật chăm sóc. Do số hộ nuôi tăng mạnh, trong khi nhu cầu thị trường chưa lớn, khiến người nuôi gặp nhiều khó khăn.

http://www.baobinhphuoc.com.vn/Content/chon-thanh-nguoi-nuoi-ga-lao-dao-65995