18/10/2020 - Đăng bởi: Nguyễn Huân - 0 bình luận

QUY TRÌNH CHĂN NUÔI GIỐNG GÀ TA

PHẦN I: NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG CHĂN NUÔI GÀ TA CHỌN LỌC MINH DƯ MD1, MD2, MD3

Xem thêm

30/03/2017 - Đăng bởi: Lê Văn Dư - 0 bình luận

Lịch phòng vaccine gà ta chọn lọc Minh Dư

LỊCH PHÒNG VACCINE CHO GiỐNG GÀ TA CHỌN LỌC MD1-MD2-MD3 Ngày tuổi Loại vacxin Đường cấp thuốc Liều...

Xem thêm

30/03/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Huân - 0 bình luận

Lịch dùng kháng sinh và Vitamin gà ta chọn lọc Minh Dư

Ngày tuổi Loại thuốc Liệu trình Liều lượng Phòng bệnh ...

Xem thêm