30/03/2017 - Đăng bởi: Lê Văn Dư - 0 bình luận

Lịch phòng vaccine gà ta chọn lọc Minh Dư

LỊCH PHÒNG VACCINE CHO GiỐNG GÀ TA CHỌN LỌC MD1-MD2-MD3 Ngày tuổi Loại vacxin Đường cấp thuốc Liều...

Xem thêm

30/03/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Huân - 0 bình luận

Lịch dùng kháng sinh và Vitamin gà ta chọn lọc Minh Dư

LỊCH DÙNG KHÁNG SINH CHO GIỐNG GÀ TA CHỌN LỌC MD1-MD2-MD3 Ngày tuổi ...

Xem thêm

02/02/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Huân - 0 bình luận

Kỹ thuật úm và cho ăn uống gà ta chọn lọc Minh Dư

PHẦN I: NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG CHĂN NUÔI GÀ TA CHỌN LỌC MINH DƯ MD1, MD2, MD3

Xem thêm