Công ty TNHH Giống Gia Cầm Minh Dư

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Sản phẩm

Chia sẻ kinh nghiệm

QUY TRÌNH CHĂN NUÔI GIỐNG GÀ TA

PHẦN I: NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG CHĂN NUÔI GÀ TA CHỌN LỌC MINH DƯ MD1,...

Xem thêm

Lịch phòng vaccine gà ta chọn lọc Minh Dư

LỊCH PHÒNG VACCINE CHO GiỐNG GÀ TA CHỌN LỌC MD1-MD2-MD3 Ngày tuổi Loại vacxin Đường cấp thuốc Liều lượng Phòng...

Xem thêm

Bằng khen

Giấy chứng nhận