Công ty TNHH Giống Gia Cầm Minh Dư

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Sản phẩm

Chia sẻ kinh nghiệm

Lịch phòng vaccine gà ta chọn lọc Minh Dư

LỊCH PHÒNG VACCINE CHO GiỐNG GÀ TA CHỌN LỌC MD1-MD2-MD3...

Xem thêm

Lịch dùng kháng sinh và Vitamin gà ta chọn lọc Minh Dư

Ngày tuổi Loại thuốc ...

Xem thêm

Bằng khen

Giấy chứng nhận