27/04/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Huân - 0 bình luận

Chứng nhận

  Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư, sản phẩm Giống gà ta 1 ngày tuổi và ông Lê Văn Dư vinh dự được chứng nhận:                          

Xem thêm

02/04/2017 - Đăng bởi: Lê Văn Dư - 0 bình luận

Ấp - nở

  Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đã đầu tư nhà máy sản xuất con giống gia cầm với quy mô đầu tư lớn và hiện đại có công suất...

Xem thêm

02/04/2017 - Đăng bởi: Lê Văn Dư - 0 bình luận

Bằng khen

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư và cá nhân ông Lê Văn Dư vinh dự nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý:      

Xem thêm

02/04/2017 - Đăng bởi: Lê Văn Dư - 0 bình luận

Sự kiện

Thủ tướng chứng kiến lãnh đạo tỉnh Bình Định trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hội nghị phát triển...

Xem thêm

02/04/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Huân - 0 bình luận

Làm việc

Phòng kế toán Họp kế hoạch đầu năm 2017 Triển khai dự án

Xem thêm