27/04/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Huân - 0 bình luận

Chứng nhận

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư, sản phẩm Giống gà ta 1 ngày tuổi và ông Lê Văn Dư vinh dự được chứng nhận: ...

Xem thêm

02/04/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Hữu Huân - 0 bình luận

Ấp - nở

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đã đầu tư nhà máy sản xuất con giống gia cầm với quy mô đầu tư lớn...

Xem thêm

02/04/2017 - Đăng bởi: Lê Văn Dư - 0 bình luận

Bằng khen

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư và cá nhân ông Lê Văn Dư vinh dự nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý: ...

Xem thêm

02/04/2017 - Đăng bởi: Lê Văn Dư - 0 bình luận

Sự kiện

Tuyên dương "Điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017" Nhận Huân chương lao động hạng Nhì Nhận...

Xem thêm

02/04/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Huân - 0 bình luận

Làm việc

Phòng kế toán Họp kế hoạch đầu năm 2017 Triển khai dự án

Xem thêm