Chứng nhận

 

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư, sản phẩm Giống gà ta 1 ngày tuổi và ông Lê Văn Dư vinh dự được chứng nhận: