Chứng nhận

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư, sản phẩm Giống gà ta 1 ngày tuổi và cá nhân ông Lê Văn Dư vinh dự được chứng nhận: