Gà giống 5 sao

Ngày 01/10/2019; tại Bình Định, Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2011-2021, do Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh tổ chức. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh; UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và 159 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Bình Định đã có 2 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành xây dựng NTM năm 2018; có 77 xã/121 xã đạt chuẩn NTM, vượt 16 xã so nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao; số tiêu chí bình quân/xã đạt 16,7 tiêu chí.

Ngoài ra, hiện Bình Định đang có 2 xã đã đạt từ 15 – 18 tiêu chí; 29 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 13 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí; không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Theo kế hoạch, đến năm 2020 Bình Định sẽ có 13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao theo bộ tiêu chí do tỉnh ban hành.

Giống gà ta chọn lọc Minh Dư 1 ngày tuổi được Bí thư Tỉnh ủy  Bình Định đánh giá cao tại hội nghị

Tại hội nghị, sản phẩm Giống gà ta chọn lọc Minh Dư 1 ngày tuổi được UBND tỉnh Bình Định trao Chứng nhận OCOP đạt chuẩn 5 sao. Tiêu chuẩn này dành cho sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư là xuất khẩu gà giống, thịt gà ta sang các nước châu Á, châu Âu và khẳng định thương hiệu gà ta chọn lọc Minh Dư Bình Định trên thị trường quốc tế. Năm 2019 và năm 2020, Minh Dư phấn đấu hoàn thành thủ tục xuất khẩu chính ngạch 5 triệu con gà giống sang các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Năm 2021, hoàn thành thủ tục xuất khẩu 1 triệu con gà giống bố mẹ sang các nước châu Âu và xuất khẩu 4.320 tấn thịt gà sang các nước châu Á và châu Âu. Sau năm 2021, sẽ có 3 triệu gà giống bố mẹ và 22 triệu con gà giống thương phẩm xuất khẩu.

Hơn  25 năm nghiên cứu, chọn tạo và phát triển giống gà ta, sản phẩm Giống gà ta chọn lọc Minh Dư 1 ngày tuổi đã được:

Chứng nhận Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới;

Chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ;

Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam năm 2018;

Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 5 năm liên tục 2013, 2014, 2015, 2016 và 2017;

Chứng nhận sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam 2016, 2018;

Chứng nhận thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2017, 2018;

Danh hiệu Sản phẩm, thương hiệu chất lượng cao năm 2017.