Người "chắp cánh" cho giống gà quý

Công ty giống gia cầm Minh Dư được thành lập từ cuối năm 2006 trên cơ sở một trại gà giống gia đình. Hiện tại công ty có hơn 40 nghìn con giống ông bà, bố mẹ, mỗi tháng sản xuất hơn 400 nghìn con giống cung cấp cho người chăn nuôi.

Xem chi tiết tại http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/14882002-.html