Tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ năm 2017

 Ngày 14 /7, tại Hà Nội, Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư tham dự Hội nghị khoa học và công nghệ năm 2017 do Viện chăn nuôi tổ chức. TS. Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện Chăn nuôi chủ trì hội nghị báo cáo tổng kết thành tựu nghiên cứu khoa học giai đoạn 2015 - 2017 và định hướng giai đoạn 2018 - 2020.